Ellen Keys Strand

Att besöka Ellen Keys Strand är att komma till en oas vid Ombergs fot intill Vättern. Här förverkligade hon 1911 sina drömmar om en herrgård där hon kunde njuta av natur och vacker trädgård. Hon testamenterade hela egendomen till en stiftelse för att vara ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor. Så fungerar det än idag men är även öppet för besök.