Ekornavallen

På Ekornavallen samsas historiska spår från olika tider. Gånggrifter och hällkistor från stenåldern samsas med stenrösen från bronsåldern och resta stenar från järnåldern. Området har använts som begravningsplats under flera tusen år och märkligt nog verkar det inte som om det har funnits någon bebyggelse i närheten förrän på medeltiden.