Eklandskapet

Eklandskapet söder om Linköping har lång tradition och är utspritt över ett större område. De stora pampiga ekarna i ett omgivande ålderdomligt jordbruksområde med hagar och betade skogar gynnar många olika djur och växter. En är dårgräsfjäril som kräver luckiga skogar med hällar och mindre öppna ytor mellan tätare buskage. Det finns även gott om andra fjärilar bl.a. pärlgräsfjäril. Andra arter är knutna till de pampiga ekarna som t.ex. ekoxe och läderbagge. Ekoxe börjar flyga ljumma försommarnätter och det känns nästan omöjligt när man ser de baktunga hannarna sväva omkring ekkronorna. Läderbaggen visar sig i slutet på sommaren då hanarna kryper fram ur sina gömslen inne i eken och sätter sig utanpå och försöker locka till sig honorna med en doft av ryssläder. Andra arter som trivs på gammelekar är gulpudrad spiklav, oxtungsvamp och tårticka.

Det finns flera fina platser att besöka i området, en är Bjärka-Säby ekäng som är en slåtteräng som sköts av den lokala naturskyddsföreningen, en annan är naturreservatet Sturefors med fina hagmarker men även hembygdsgården Bjärka-Säby vid ett stort hjorthägn ligger i ett område med pampiga ekar.

Bjärka-Säby ekäng
Bjärka-Säby Fornhem
Hjorthagen vid Fornhemmet
Bjärka-Säby
Pärlgräsfjäril
Dårgräsfjäril
Tårticka
Gulpudrad spiklav
Oxtungsvamp
Ekoxe
Läderbagge