Dundret

Från Dundrets topp kan man se en elftedel av Sverige. I väster syns det alpina Kebnekaisemassivet, i norr ser man mot Abisko och i sydost ser man ut mot havet. Man kan ta sig ända upp på kalfjället med bil och uppleva fjällnaturen på nära håll.

Här finns ängspiplärka, lappsparv, ljungpipare, fjällpipare och fjällripa. Här växer lappljung, krypljung, fjällnejlika och lappspira och blåhake sjunger från snåren. På myrar ser man polarull och svarthö. På toppen samlas makaonfjärilar. De har ett parningsbeteende som kallas kröning vilket innebär att de samlas vid toppar. Man kan även se svavelgul höfjäril.

Här finns även orkidéerna Jungfru Marie nycklar, grönkulla, korallrot, spindelblomster och brudsporre. Några av dessa växer i vägdiket nere vid E45 och vidare upp mot toppen. I sluttningsskogen finns lunglav, doftticka, granticka, rosenticka och man ser ibland lavskrika.

Dundrets topp reser sig över landskapet.
Ängspiplärka
Lappsparv
Ljungpipare
Fjällpipare
Fjällripa
Lappljung
Krypljung
Fjällnejlika
Lappspira
Blåhake
Polarull
Svarthö
Makaonfjäril
Svavelgul höfjäril
Grönkulla
Lunglav och doftticka
Lavskrika