Draven

Draven är en fin fågelsjö strax söder om Reftele. Sjön ha restaurerats genom att en vall anlagt i södra änden vilket medfört ett högre vattenstånd och mer klarvattenytor. Det är dock fortfarande gott om vass och i denna finns det flera skrattmåskolonier. I skydd av dessa häckar änder och doppingar som brunand, skedand, årta och skäggdopping. Draven blev känd bland fågelskådare då sångsvan genomförde sin första häckning i södra Sverige 1958. Den finns fortfarande kvar i sjön tillsammans med bl.a. brun kärrhök, trana, fisktärna och rördrom. Genom åren har 240 fågelarter setts i Draven.

Det finns två fågeltorn, ett vid utloppet i söder vid Fridsnäs. Härifrån kan man vandra västerut på vallen. Vid Väcklingetornet i NV har man en bra överblick över de norra delarna av sjön, speciellt på kvällen då man har ett fint medljus. I skymningen kan man med lite tur få höra dvärgbeckasinens galopperande i himlen. Det finns även ett gömsle på östra sidan vid Hamra.

Södra delens vattenspegel
Spaning från Fridsnästornet
Vallen i söder sedd från Fridsnästornet
Mulens marker i södra delen av Draven
Ungdjuren har sällskap av starar
Vass i de centrala delarna av sjön
Fisktärna
Skrattmås
Brunand
Skedand
Årta
Skäggdopping
Brun kärrhök