Dalby kyrka

Dalby kyrka är Nordens äldsta stenkyrka och den äldsta idag använda byggnaden över huvud taget. Den ligger majestätiskt på en utlöpare av Romelåsen och från kyrkan har man en fin utblick över slätten. Den första kyrkan byggdes 1060 och var då en av Danmarks nio biskopskyrkor. Även Lund hade biskop vid denna tid. Biskopen i Lund dog 1966 och då flyttade biskop Egino från Dalby till Lunds domkyrka och blev då ensam biskop över Skåne och Blekinge. Dalby kyrka var då inte längre domkyrka.

Vid kyrkan växte nu ett kloster fram med präster som då kallades kaniker. Efter ett tag uppgick klostret i augustinerklostrens gemenskap. Vid slutet av medeltiden så ägde klostret ca 450 gårdar och det upplöstes på 1500-talet. Delar av klostrets murar ingår i dagens Kungsgård.

Av den kyrka som uppfördes på 1060-talet finns det en hel del kvar trots omfattande renoveringar och ombyggnationer, framför allt på 1700-talet. Den första kyrkan var större än dagens kyrka. De delar som är relativt oförändrade är bl.a. förhallen eller kryptan som den också kallas som är uppförd ca 1100. Samtida är även den dopfunt av en Gotländsk mästare som idag står i långhuset

I kyrkan finns även en korstol med två platser i ek från 1400-talet dekorerad med djurhuvuden. En träskulptur från 1500-talet föreställande Sank Olof ridande på en drake och en annan skulptur från 1900-talet föreställandekyrkans ende biskop Egino finns även i kyrkan.

Dalby kyrka
Dalby kyrka ligger högt på kanten av Romelåsen.
Dopfunten från tidigt 1100-tal.
Förhallen eller kryptan som den också kallas.
Sankt Olof ridande på drake. 1500-tal.
Dalbys egen biskop – Egino.
Korstol i ek. 1400-tal.