Bro kyrka

Bro kyrka innehåller delar från många olika epoker i Gotlands historia. I muren på kyrkan är bildstenar från 500-talet inmurade, ett vanligt öde för bildstenar. Kyrkan är byggd på 1100-talet och har sedan ändrats en del under årens lopp, mestadels på 12- och 1300-talet. Dopfunten är från 1100-talet. I kyrkan finns även ett hagioskop, dvs ett titthål där man kunde följa gudstjänsten från ett eget rum med egen ingång. Detta kunde t.ex. användas av sjuka men kunde även användas om kyrkan var stängd och man ville ha en stunds bön.

Utvändigt kan man se en trädrot som är inmurad i tornet. Detta kan vara fråga om ett heligt träd som fått följa med vid kyrkobygget.

Bildsten i kyrkväggen
Bildsten i kyrkväggen
Trädroten
Hagioskopet