Bräcke ängar

Bräcke ängar är ett fantastisk tidsresa till ett landskap som för länge sedan försvunnit. Här möter man 1800-talets hamlade träd och slåttermarker. Detta gynnar floran med vårblomningen av blåsippor och vätteros. Senare följer fältgentiana och orkidéerna Sankt Pers nycklar, brudsporre, skogsknipprot, nästrot och nattviol. Den ovanliga trumgräshoppan trivs också i de torra delarna.

I utkanten av ängarna finns en fin lövskog där vitryggig hackspett ibland synts. Hackspettshålen blir sedan tillhåll för bl.a. sparvuggla.

Blåsippa i Bräcke ängar
Vätteros
Fältgentiana
Sankt Pers nyckel
Brudsporre
Skogsknipprot
Nästrot
Trumgräshoppa
Vitryggig hackspett
Sparvuggla