Borgholms slottsruin

Ovanför landborgsbranten strax söder om Borgholm ligger Borgholms slottsruin. Strax intill ligger även kungens sommarstuga Solliden. Borgholms slott anlades på 1200-talet och ligger precis som Kalmar slott vid Kalmar sund. Slottet var en viktig borg under medeltiden och fram till 1600-talet då den minskade i betydelse. I början av 1800-talet fungerade slottet som industri och drabbades då av en stor eldsvåda och efter det har det aldrig byggts upp på nytt.

Solliden
Solliden