Bore kulle

Bore kulle ligger strategiskt med fin överblick över den vida slätten nedanför Kroppefjäll. Kullen är kantad av branta stup på tre sidor och på den västra lite mindre brantare sidan så kan man skönja rester av en mur. Det är därför troligt att platsen använts som fornborg.