Bohus fästning

Bohus fästning ligger strategiskt vid Göta älv och har under 13-1700-talen ömsom varit i norska och ömsom i svenska ägor. Den första fästningen i trä ersattes snart av en rejäl i sten och trots många stormningsförsök genom åren har den aldrig intagits. Fästningen har gett landskapet dess namn. På 1700-talet minskade den i betydelse och blev sedan raserad och förstörd. Dagens ruin har restaurerats så att besökare kan ana dess storhetstid.