Bodens fästning

Bodens fästning byggdes för att vara Sveriges lås mot norr. Den består av fem fort uthuggna i berg runt staden. Härifrån kunde man med tungt artilleri kontrollera ett stort område ända ut till kusten. Man började bygga ca 1900 och var klar till första världskriget. Man fortsatt sedan att utveckla forten och de sägs ha bidragit till att både Tyskland och de allierade avstod från att invadera järnfälten i norr. Under kärnvapenupprustningen fick de vara kvar och delar av Sveriges guldreserv förvarades i ett av forten. Forten började avvecklas på 80-talet och 1998 var det sista avvecklat. Rödbergsfortet blev istället museum där man kan studera hur det såg ut inne i forten.