Blomsholms skeppssättning

I Blomsholm ligger ett intressant fornminnesområde från järnåldern. Den mest imponerande är den 40m långa skeppssättningen. Stävstenarna är 4m höga och den syns på långt håll i landskapet. När den byggdes så låg den närmare kustlinjen än nu.

På andra sidan vägen ligger ett område med flera fornlämningar bl.a. en stor domarring med 10 stenar vilket är ovanligt eftersom de brukar ha ett udda nummer.

Domarringen