Blå jungfrun

Blå Jungfrun är nationalparken mitt i Kalmar sund. Båttrafik finns både från Oskarshamn och från Byxelkrok på norra Öland. Väl ute möter en karg ö med slipade klippor men även en lummig ädellövskog på öns södra sida. I den fuktiga miljön trivs bl.a. lunglav. Även orkidéerna knärot, spindelblomster och nattviol finns på ön. De gamla martallarna ger havsörnen bra byggplats för sitt stora bo.

På de karga hällarna trivs tulkört och getrams. Här häckar även ejder och fiskmås. På ön finns även flera mindre grottor att besöka.

Lunglav
Knärot
Spindelblomster
Nattviol
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Tulkört
Getrams
Ejder

På ön finns områden med slipade hällar och stenar. På flera ställen kan man se s.k. jättegrytor. Sägnen säger att häxorna samlas på Blå Jungfrun på skärtorsdagens natt och förr hade ön dåligt rykte om sig. Det sägs att den som tar med en sten från ön sedan kommer att drabbas av olycka och varje år får Oskarshamns kommun stenar med posten som folk önskar återlämna till ön…