Bjuröklubb

Här kan man studera vårens fågelsträck av både sjöfåglar, rovfåglar och rastande småfåglar. Arter som syns är bl.a havsörn, ejder och bergfink. Naturen är präglad av inlandsisen och tidigare strandlinjer med klapperstensfält, hällar och grusbankar. Året om möter man spettarna tretåig hackspett, gråspett, större hackspett, mindre hackspett och spillkråka.

I skogen växer linnea och knärot, vid havet strandråg och kruståtel.

Här finns goda möjligheter att få syn på ekorre, räv och björn.

Ejdersträck
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Bergfink
Tretåig hackspett
Gråspett
Mindre hackspett
Linnea vid Bjuröklubb
Knärot
Kruståtel
Ekorre
Räv
Björn