Björketorpsstenen

Ett hot från 600-talet kan man läsa på denna sten:

“Ärofulla runors rad jag dolde här, mäktiga runor.
Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt plågas av arghet. Svekfull död skall träffa honom.
Jag spår fördärv.”


I den södra delen av Johannishusåsen, alldeles intill E22, står denna pampiga sten. En domarring och ytterligare två resta stenar visar på att det är en plats av historisk betydelse. Här har man träffats för möten och ting. Kanske har den även fungerat som kultplats. Längs åsen färdades man från kusten och in mot land. “Arghet” i förbannelsen ovan betyder “omanlighet” och syftar på den passive i ett homosexuellt samlag, vilket på denna tid ansågs som något ytterst skamligt.

Liknande stenar står på tre ställen i västra Blekinge och man tror att det är gränsmarkeringar för ett område som tillhörde hövding Hadiwulf som på detta sätt markerat gränsen till sitt område.

Skyltad parkering väster om runstenen invid vägen till Johannishus.

Läng Johannishusåsen hittar man fler fornminnen, gravar, domarringar och skeppssättningar.

Johannishusåsen rymmer fornminnen i eklandskapet.
Skeppssättning en bit norrut längs åsen.
Skeppssättning en bit norrut längs åsen.