Birka

På ön Björkö i östra Mälaren började en handelsplats blomstra på 700-talet och övergavs sedan på 900-talet. När staden var som störst tror man att här bodde 1000 invånare. Här har man gjort omfattande utgrävningar och på ön finns det mer än 3000 gravar. På ön finns det ett museum över vikingatiden och rekonstruerade hus, båtar mm. Om platsen är identisk med det “Birka” som Sveriges förste kristne missionär munken Ansgar besökte två gånger på 800-talet vet man inte med säkerhet. Andra platser med namnet Björkö nära Uppsala i både Östergötland och Västergötland har föreslagits och källmaterialet minst sagt vagt. 1834 reste man ett kors på Björkö för att hedra 1000-årsminnet över Ansgars första besök på Birka. Till Björkö går färjetrafik sommartid.

Ansgarskorset