Bergs slussar

Bergs slussar ligger längs Göta Kanal och var en tuff utmaning för ingenjörerna med 29 meters höjdskillnad. Slussarna byggdes 1815. Runt området finns en fint bevarad kanalmiljö.