Äskhults by

I Äskhults by tas man med på en tidsresa till 1700-talet. Här ligger fortfarande fyra oskiftade gårdar med omgivande odlingslandskap. Landskapet är öppet med ängar som slås med lie, betesmark och ljunghed. De hamlade träden ger också en inblick i en tid då även lövträd var en viktig resurs för att ge boskapen mat genom vintern.

Kunniga guider i tidsenliga kläder visar redskap, möbler och hur man skötte en gård på 1700-talet. Vid gården finns köksträdgård, kålgård, fägator mm.