Anundshög

Området kring Anundshög är ett gravfält med fem skeppssättningar och Sveriges största gravhög som är 9m hög och har en diameter på drygt 60m. I området finns ytterligare elva gravhögar. Här finns också en runsten och en labyrint. Lämningarna härrör från tiden 400-1000-tal och platsen användes under medeltiden som tingsplats. Det finns mycket för en besökare att upptäcka!