Ängsö

Ängsö nationalpark har en intressant historia. Den var en av våra första nationalparker som avsattes för dess skärgårdsflora med stora mängder av orkidén Adam och Eva. När ön blev nationalpark 1909 så kördes torparen bort från ön och både bete och slåtter upphörde. Detta fick till följd att de naturvärden man ville skydda började försvinna. På 1940-talet insåg man att biologisk mångfald ibland även är beroende av mänsklig skötsel och att fri utveckling inte alltid är av godo. Det dröjde dock till 80-talet innan man på allvar började röja upp och stora delar av de tidigare ängarna var då helt igenväxta. Skötseln återupptogs och nu har ön återfått sin forna glans.

Nu kan man åter njuta av gullvivor, majviva, blåsippor, kungsängslilja, grönkulla, nattviol, ängsnycklar, ormtunga, vårärt, gökärt och nästrot. Adam och Eva blommar i slutet av maj.

I gammelskogen trivs havsörn, fiskgjuse och ramslök. Det går reguljär färjetrafik till Ängsö.

Adam och Eva
Adam och Eva
Adam och Eva
Kungsängslilja på Ängsö
Majviva på Ängsö
Vårärt
Gökärt
Ormtunga
Ramslök
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar