Anga prästänge

Ängsbruket på Gotland har lång tradition och fortfarande finns det många välhävdade ängen som är en fantastiskt upplevelse att besöka på försommaren. Kyrkan var tidigt ute när ängsmarken började odlas upp för 100 år sedan och skyddade ett antal ängen vilket vi i dag kan vara glada för. Ängens arbetskrävande skötsel med fagning (städning) på våren och slåtter med lite på sommaren ger en artrik blomsterprakt.

I Anga finns svensk ögontröst som är en tidigblommande variant av ögontröst som är anpassad till slåtter. Den finns bara på en handfull platser i hela världen, alla på Gotland. I änget hittar man även gotlandsspecialiteten blodtopp. Många orkidéer trivs också i änget t.ex. Sankt Pers nycklar, göknycklar, flugblomster, nattviol, brudsporre och Johannesnycklar.

Svensk ögontröst
Blodtopp
Blodtopp i Anga
Sankt Pers nyckel i Anga
Brudsporre i Anga.
Flugblomster
Johannesnycklar