Alsters herrgård

Gustav Frödings farfar köpte Alsters herrgård 1837 och lär renovera den då faluröda byggnaden till dagens vita nyklassicistiska stil. Gustav föddes på gården 1860 och bodde här sitt första levnadsår. Han flyttade sedan till gården Byn 4 km norrut och här bodde där under sina barnaår. Han återvände till Alsters herrgård en kort tid som hyresgäst som vuxen tillsammans med sin mamma.
Sedan 1976 så är Alsters herrgård en minnesgård över Gustav med texter, bilder mm. från hans livsverk.