Ales stenar

Ales stenar ligger majestätiskt placerad vid den branta kanten ner mot Kåseberga. Även våra förfäder tyckte att detta var en magisk plats med den vida obrutna havshorisonten och den väldiga himlen. Skeppssättningen är troligen från 600-telet, men eftersom nästan inga arkeologiska fynd gjorts på platsen så är den svår att datera. Området har även formats av väder och vind och så sent som för 100 år sedan låg nästan hela skeppssättningen under sand. Idag så står det 59 stenar i ett prydligt skepp på platsen men om de alltid stått på det sättet eller om det funnits fler stenar i omgivningen vet man inte.

Platsen har troligen varit en samlingsplats för olika högtider och ritualer under lång tid. Frånvaron av hårdfakta i form av fynd på platsen har gjort att många olika teorier om dess funktion lagts fram. En av dessa är att Skeppssättningen är en astronomiskt kalender och varit föremål för soldyrkan på bronsåldern. Debatten har varit het och det har funnits flera konkurrerande guider på platsen under turistsäsongen…

Ales stenar är ett givet besöksmål om man är på Österlen. Man kan parkera nere i Kåseberga hamn och vandra uppför den bitvis branta sluttningen upp till monumentet. Det går även att parkera ovanför backen i Kåseberga by och vandra över ängarna ut mot stenarna.