Albrunna lund

I Albrunna lund kan man i maj få uppleva blomningen av den majestätiska våradonisen eller Arontorpsros som den också kallas. Den blommar på en lite äng inne i skogen samtidigt som blå-, gul- och vitsippor. Att träda in i ädellövskogen en vårmorgon i maj är som att gå in i en annan värld långt från det öppna omgivande landskapet. En öronbedövande sång hörs från rödhake, bofink, svartvit flugsnappare, svarthätta och lövsångare.

Parkeringen är liten och om där är fullt så kan man parkera på rastplatsen som ligger på västra sidan v.136. Härifrån är det ca 500m promenad till lunden.

Våradonis
Blåsippa
Gulsippa
Vitsippa
Rödhake
Bofink
Svartvit flugsnappare
Svarthätta
Lövsångare